Hulp bij Risico Inventarisatie en Evaluatie

Kordaat Duurzaam; duurzaam in ondernemen

Arbo

Als werkgever is het jouw verantwoordelijkheid om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving voor alle werknemers. Als werknemer is het jouw verantwoordelijkheid om voor jezelf en je collega’s te zorgen. Specificeer de taken en verantwoordelijkheden van jouw onderneming in relatie tot wettelijke verplichtingen op het gebied van Arbo of Arbeidsomstandigheden.

Risico
Ondernemers nemen risico’s, dat weet jij als geen ander. De producten waarin jij investeert moeten aanslaan, de klanten moeten betalen en een inbraak in jouw bedrijf moet voorkomen worden. Kortom allemaal risico’s. Het hoort bij het ondernemerschap. Zolang alles goed gaat, verdienen jij en jouw medewerkers er hun brood mee.

Ken jij alle risico’s? 
Ook voor medewerkers en materiaal? Maar wat als de machine plotseling een ongeval veroorzaakt?  Een medewerker gevaarlijke stoffen binnenkrijgt? Of als iemand stopt omdat het te zwaar of te veel werk is. Dan stopt de productie of moet je het doen met een persoon minder. Tel daarbij op de kosten van verzuim en eventuele reparaties. Het brengt ook uw reputatie in gevaar. Kortom, een serieus risico! 

 

Risico Inventarisatie en Evaluatie

Je hebt vast wel eens van RI&E gehoord. De RI&E bestaat eigenlijk uit twee dingen:
Een lijst met alle gezondheids- en veiligheidsrisico’s in het bedrijf en een actieplan (PvA) om deze op te lossen. Deze twee aspecten kunnen het risico voor werknemers en het bedrijf verminderen. Door jouw medewerkers te betrekken bij een actieplan verhoog je de medewerkerstevredenheid en verminder je het ziekteverzuim.

Ingewikkeld? Valt mee. RI&E is wel belangrijk. Zo belangrijk dat de overheid RI&E via de Arbowet verplicht heeft gesteld voor alle werkgevers. Zodat de inspecteur SZW dit kan controleren en tevens een geldige RI&E als eis in de verzekeringsvoorwaarden kan opnemen. 

Kordaat Duurzaam maakt of helpt je bij het maken van de RI&E en wij zorgen ervoor dat je weet hoe je deze RI&E actueel kan houden. Samen identificeren we bruikbare oplossingen voor geïdentificeerde risico’s en richten we ons op passende communicatie met werknemers.

Daarnaast trainen we jouw preventiemedewerker en ondersteunen we hem, indien nodig, jaarlijks bij zijn taakuitoefening.

Kordaat Duurzaam is van mening dat arbeidsomstandigheden zowel van de werkgever als van de werknemer zijn.

Ons doel is om samen te werken aan een gezonde en veilige werkomgeving. 

error: Wil je wat tekst gebruiken van ons? Neem gerust contact met ons op zodat we voor elkaar wat kunnen betekenen.