Het in kaart brengen van toepasselijke wet- en regelgeving

Kordaat Duurzaam; duurzaam in ondernemen

Milieu

Als professioneel bedrijf moeten wij ons houden aan de geldende wet- en regelgeving, in ieder geval op milieugebied. Ze werken actief, bewust of onbewust, aan het minimaliseren van hun negatieve impact op het milieu.

Kordaat Duurzaam zal samen met jou de toepasselijke wet- en regelgeving nauwkeurig in kaart brengen en een plan ontwikkelen om ervoor te zorgen dat jij kunt blijven voldoen aan deze regels. Wij doen dit op een praktische, gemakkelijk te begrijpen manier die het leuk en uitdagend maakt.

Voor complexe milieuaspecten werken wij samen met experts die ons en jou kunnen bijstaan.

 

ISO 14001

Certificering volgens ISO 14001 is een goede keuze als certificering vereist is of wordt verwacht door belanghebbenden. Milieumanagementsystemen zoals ISO14001 zijn hulpmiddelen voor het beheersen van de milieuaspecten en effecten van bedrijfsprocessen. Binnen het milieumanagementsysteem worden de milieuaspecten en bijbehorende effecten van alle bedrijfsprocessen in kaart gebracht. Vervolgens worden beheersmaatregelen gedefinieerd en geïmplementeerd om milieurisico’s te beheersen. Dit zal de milieuprestaties van het bedrijf voortdurend verbeteren. 

ISO 14001 is de meest gebruikte en internationaal erkende norm voor milieumanagementsystemen. De opzet, implementatie, onderhoud en continue verbetering van uw milieumanagementsysteem kunt u aan Kordaat Duurzaam toevertrouwen.

Aangezien ISO 14001 qua normen dezelfde structuur heeft als ISO 9001, kan het samen met OHSAS 18001 volledig geïntegreerd worden in een 1 KAM-managementsysteem.

Kordaat Duurzaam zorgt voor efficiënte en competente ondersteuning.  

error: Wil je wat tekst gebruiken van ons? Neem gerust contact met ons op zodat we voor elkaar wat kunnen betekenen.