hulp bij het ontwerp van een kwaliteitsmanagementsysteem

Kordaat Duurzaam; duurzaam in ondernemen

Kwaliteitsmanagement

Een kwaliteitsmanagementsysteem is een middel om bedrijfsprocessen te beheersen en fouten binnen een organisatie te elimineren.
Praktijkgericht ontwerp van managementsystemen is belangrijk.
Het moet vooral praktisch zijn, zodat u er ook daadwerkelijk de vruchten van kunt plukken.

Voor veel kleine organisaties is een kwaliteitsmanagementsysteem niet noodzakelijk. Kordaat Duurzaam adviseert om kritische deelprocessen te schrijven. Waar lopen we het meeste risico en hoe kunnen we deze risico’s beperken of elimineren?

De opzet, implementatie, onderhoud en continue verbetering van je kwaliteitsmanagementsysteem en/of
Deelprocessen kunnen worden uitbesteed aan Kordaat Duurzaam.

 

Wij bieden onder andere de volgende diensten op het gebied van Kwaliteitsmanagement:

  • Implementatie ISO 9001
  • Uitvoeren Interne audits
  • Trainen van interne auditoren (en verbeterteams)
  • Klantwensen en eisen / Uitvoeren Klanttevredenheidsonderzoek
  • Onderhoud aan het kwaliteitsmanagementsysteem

Implementatie ISO 9001

ISO 9001 is de meest gebruikte en internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagementsystemen.

Als ISO 9001-gecertificeerd bedrijf kunnen we onze klanten laten zien dat klanttevredenheid en het voldoen aan hun eisen belangrijk voor ons zijn. Dit geeft uw klanten het vertrouwen dat uw bedrijfsprocessen gestructureerd, beheerd en continu verbeterd. ISO 9001-certificering is steeds vaker vereiste in aanbestedingstrajecten.

ISO 9001 bevat eisen voor het vastleggen, uitvoeren, meten en continu verbeteren van processen. Ook is veel zorg besteed aan de aanpak en betrokkenheid van alle betrokkenen.

Kordaat Duurzaam adviseert en begeleidt u stap voor stap om duidelijk aan deze eisen te voldoen. ISO 9001 mag geen kostenfactor zijn.
Maar een investering die zich terugbetaalt. 

Uitvoeren Interne audits

Het regelmatig uitvoeren van interne audits is onderdeel van ISO 9001. Alle bedrijfsprocessen moeten tijdens de looptijd van de certificering minimaal één keer worden ge-audit. Daarnaast moeten veel processen jaarlijks worden ge-audit. Je moet kijken hoe jouw managementsysteem werkt en of ISO 9001 nog wordt gevolgd. Interne audits leveren veel nuttige informatie op over bedrijfsprocessen en verbetermogelijkheden. 

 
De planning, uitvoering, rapportage en bewaking van de afhandeling van geconstateerde opmerkingen en tekortkomingen van je interne audits kunnen worden uitgevoerd door Kordaat Duurzaam. 
 
Uitvoeren Leveranciers audits
Leveranciersbeoordeling maakt deel uit van ISO 9001. Een goede manier om dit te doen is het uitvoeren van een leveranciersaudit.

De grondstoffen, onderdelen, materialen en diensten die we inkopen hebben een grote invloed op de kwaliteit van onze producten en de beheersing van onze bedrijfsprocessen. Het uitvoeren van leveranciersaudits draagt ​​bij aan continue verbetering en samenwerking met bedrijfsprocessen en leveranciers. 
 
Begeleiden certificerende instanties
Kordaat Duurzaam ondersteunt je graag bij de begeleiding van de certificerende instanties,
welke je organisatie bezoeken voor het uitvoeren van een audit of certificering.
 
Procesanalyses

Kordaat Duurzaam kan procesanalyses uitvoeren. Daartoe toont het stroomschema de verschillende stappen van het lopende proces en de onderlinge verbanden.

Daarnaast worden de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van belanghebbenden geanalyseerd. Er wordt gekeken waar verbeteringen mogelijk zijn.

Op verzoek stelt Kordaat Duurzaam een ​​implementatieplan op voor de aan te brengen verbeteringen. 

Trainen van interne auditoren (en verbeterteams)

Interne audits meten de effectiviteit van managementsystemen. Dit is een belangrijk hulpmiddel om uw managementsysteem continu te verbeteren. Het goed uitvoeren van een interne audit vereist bepaalde vaardigheden. 

Klantwensen en eisen / Uitvoeren Klanttevredenheidsonderzoek

ISO 9001 specificeert eisen voor het meten van klanttevredenheid. Klanttevredenheidsonderzoeken kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd. Analyse van verkoopgegevens, klachten, directe communicatie met klanten of het houden van enquêtes zijn mogelijke tools. De resultaten van deze studies moeten worden geanalyseerd en leiden tot continue verbetering. 

Onderhoud aan het kwaliteitsmanagementsysteem

Een kwaliteitsmanagementsysteem is geen statisch systeem en moet continu worden verbeterd. Op basis van klachten, interne audits, corrigerende maatregelen op basis van managementbeoordeling; veranderingen in organisatie- of bedrijfsprocessen en wijzigingen in wet- en regelgeving zijn updates van het managementsysteem vereist. 

error: Wil je wat tekst gebruiken van ons? Neem gerust contact met ons op zodat we voor elkaar wat kunnen betekenen.