Kordaat in je recht;
geen zorgen op juridisch gebied

kordaat in je recht staat ondernemers bij op juridisch vlak

Arbeidsrecht

Je gaat er natuurlijk vanuit dat het tussen jou en je werknemer soepel verloopt. Maar eerlijk is eerlijk: er kan zelfs bij beste werkgever en werknemer een situatie ontstaan waarbij je tegenover elkaar komt te staan en je als werkgever juridisch advies nodig hebt. Niet iedere jurist of advocaat is thuis op ieder gebied, je hebt de hulp nodig van een specialist!

Het arbeidsrecht is de tak van het recht die de verhouding tussen een werkgever en een werknemer regelt. Een arbeidsrechtsjurist of -specialist is dan ook de aangewezen persoon om je bij te staan. Een deskundig en ervaren expert die helemaal thuis is op dit specifieke vakgebied.

Met onze dienst Kordaat In Je Recht kunnen wij je helpen wanneer je de hulp nodig hebt van een juridisch adviseur. 

Ondernemingsrecht

Binnen het ondernemingsrecht worden verschillende onderwerpen besproken. Bijvoorbeeld het oprichten van een onderneming, het kiezen van de rechtsvorm, het afsluiten of ontbinden van contracten, het toetreden tot een franchiseorganisatie of de  uitgifte van aandelen. Ook bij het ontslag van een bestuurder krijg je te maken met het ondernemingsrecht.

Ondernemingsrecht is een specialisatie binnen het Nederlands Recht. En dat betekent dat het ook echt het werk van een specialist is. Kordaat In Je Recht werkt nauw samen met dit soort specialisten. Zodat jij de hulp, het advies en de ondersteuning krijgt van de expert. Wil je weten wat we voor je kunnen doen of denk je dat je een ondernemingsrechtspecialist nodig hebt? Neem contact met ons op!

Maak gebruik van onze juridisch specialist

Soms zijn je juridische vragen van zo’n aard dat je niet direct de hulp van een expert op een bepaald juridisch vakgebied (ondernemingsrecht of arbeidsrecht) nodig hebt. Je kunt dan volstaan met de ondersteuning van een juridisch specialist. Een juridisch specialist is thuis op veel juridische vlakken en kan je snel en goed van dienst zijn.

Heb je een juridische vraag of kwestie? Samen met de juridisch specialist van Kordaat In Je Recht kijken we of je voldoende hebt aan zijn/haar advies of dat het toch beter is een expert op een bepaald juridisch kennisgebied in te schakelen. 

Rechtsvormen

De rechtsvorm is de juridische vorm van je bedrijf. Wanneer je als ondernemer start, dan ben je verplicht een rechtsvorm te kiezen. Rechtsvormen zijn in de basis onder te verdelen in twee categorieën: rechtsvormen met en rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid. Bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid ben je als persoons met je privévermogen aansprakelijk voor de schulden die je bedrijf maakt.  Voorbeelden van een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid zijn de eenmanszaak, de VOF (vennootschap onder firma), de CV (commanditaire vennootschap) en de Maatschap.

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid zijn de BV (besloten vennootschap), de NB (naamloze vennootschap), de vereniging, de coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting.  

Welke rechtsvorm het beste past bij jouw onderneming is niet zo 1, 2, 3 te zeggen. Dat is afhankelijk van veel factoren. Wij helpen je graag dit te onderzoeken en een goede keuze te maken.

error: Wil je wat tekst gebruiken van ons? Neem gerust contact met ons op zodat we voor elkaar wat kunnen betekenen.