Samenstelverklaring

de bevestiging dat onze expertise en nauwkeurigheid garant staan voor een betrouwbare jaarrekening

Je werkt hard aan het laten groeien van je bedrijf en het nemen van belangrijke beslissingen op basis van financiële informatie. Daarbij is het van cruciaal belang dat deze informatie betrouwbaar en transparant is. Een samenstelverklaring kan hierbij helpen.

Het nut van een samenstelverklaring

Een samenstelverklaring is een verklaring die door een accountant wordt afgegeven over de jaarrekening van jouw bedrijf. Het nut van een samenstelverklaring is tweeledig. Ten eerste biedt het jou als ondernemer de zekerheid dat jouw jaarrekening is opgesteld door een professionele partij, wat de betrouwbaarheid van de financiële informatie vergroot. Dit is niet alleen belangrijk voor jou als ondernemer, maar ook voor externe partijen zoals investeerders, crediteuren en banken.

Ten tweede draagt een samenstelverklaring bij aan de transparantie van jouw bedrijf. Het laat zien dat je openheid van zaken geeft over de financiële situatie en dat je voldoet aan de wettelijke vereisten voor het opstellen van de jaarrekening.

Een samenstelverklaring wordt opgesteld wanneer je als ondernemer behoefte hebt aan een professionele bevestiging van de betrouwbaarheid van je jaarrekening. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer je financiering wilt aanvragen, een bedrijf wilt verkopen of als onderdeel van je jaarlijkse rapportageverplichtingen.

error: Wil je wat tekst gebruiken van ons? Neem gerust contact met ons op zodat we voor elkaar wat kunnen betekenen.