hulp bij maatschappelijk verantwoord ondernemen

Kordaat Duurzaam; duurzaam in ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO betekent duurzaam beheer dat rekening houdt met de belangen van verschillende belanghebbenden en rekening houdt met sociale en economische gevolgen bij elke zakelijke beslissing.

MVO is belangrijk voor bedrijven en er is een groeiende vraag naar duurzame producten en diensten. MVO draagt ​​bij aan lagere kosten (energiebesparing, minder ziekteverzuim) en meer omzet (uitbreiding klantenbestand).

Steeds meer bedrijven stellen MVO-eisen aan hun leveranciers. Dit geeft je een voordeel bij aanbestedingstrajecten. Bovendien is MVO een strategische keuze die bijdraagt ​​aan de samenleving en de impact op de omgeving en het milieu minimaliseert. Het vergroot de loyaliteit van jouw stakeholders en MVO draagt ​​bij aan positieve publiciteit!  

Wij bieden de volgende diensten op het gebied van MVO:
  • MVO Beleid formuleren
  • MVO-plan op basis van ISO26000
  • Erkend Duurzaam certificering
  • Opstellen Afvalbeheersplan
  • Verduurzamen bedrijfsprocessen

MVO Beleid formuleren

Wij helpen je bij het formuleren van het MVO-beleid van jouw bedrijf. Aan de hand van diverse vragen bepalen we samen waar jouw organisatie zich op richt en hoe zij zich kan en wil onderscheiden. Op verzoek houden we medewerkersbijeenkomsten om het bewustzijn te vergroten en informatie te verzamelen bij belanghebbenden. Alle informatie die we verzamelen en met elkaar delen zorgt voor een MVO-beleid dat past bij uw bedrijf. 

MVO-plan op basis van ISO26000

Kordaat Duurzaam ontwikkelt plannen om jouw organisatie te ondersteunen en de wettelijke verplichtingen van het KAM-systeem te overtreffen.

Deze gebruikt standaard ISO 26000. ISO 26000 is een internationale richtlijn voor MVO,
Naast internationaal overeengekomen definities, principes en kernpunten op het gebied van MVO zijn er ook richtlijnen voor de invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

ISO26000-certificering kan niet worden verkregen. Wel kunt u als organisatie via een eigen verklaring (per NPR 9026) verklaren dat u maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. 

Erkend Duurzaam certificering

Erkend Duurzaam is een MVO-programma voor ondernemers in de mobiliteitsbranche om duurzaamheid vorm te geven.
Integreer in de bedrijfsvoering.

Kordaat Duurzaam is accountant van het Instituut voor Duurzame Mobiliteit. Op deze manier helpt het bedrijven om hun prestaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen continu te verbeteren. 

Opstellen Afvalbeheersplan

Eisen aan de wijze waarop afval wordt opgeslagen en vervoerd, zijn gebaseerd op de activiteitenwetgeving. Vanuit het oogpunt van duurzaam beheer is het wenselijk om afval goed te scheiden.

Kordaat Duurzaam kan afvalstromen in kaart brengen, afvalbeheerplannen maken en nieuwe afspraken maken met afvalinzamelaars. 

Resultaat:
Inzicht, afval beter sorteren, bijdragen aan een circulaire economie en kosten besparen. 

Verduurzamen bedrijfsprocessen

Het verduurzamen van bedrijfsprocessen kan op veel manieren, afhankelijk van de bedrijfsgrootte, branche, cultuur, bedrijfsstrategie, budget en meer. De mogelijkheden om uw bedrijfsprocessen te verduurzamen zijn eindeloos. Hierbij kun je denken aan het verduurzamen van het hoofdproces, niet alleen het ondersteunende proces. Human Resources, Financiën, Inkoop, Energie, Diensten en Afvalbeheer. 

 

error: Wil je wat tekst gebruiken van ons? Neem gerust contact met ons op zodat we voor elkaar wat kunnen betekenen.