Mensen in de organisatie;
je grootste kapitaal

kordaat mensenwerk helpt ondernemers bij het krijgen en onderhouden van de goede werkgever-werknemer relatie.

HR advies

Arbeidsrechtelijk advies

 • Arbeidsovereenkomsten opstellen
 • Advies voor bij zieke werknemers
 • Indienen van een ontslagaanvraag
 • Gebruikersovereenkomsten of leaseregelingen
 • Vaststellingsovereenkomsten
 • Het invoeren van een jaarurennorm
 • Arbeidsrechtelijke kwesties bij het beëindigen van het bedrijf

 

Bedrijfsbeëindiging

 • Een tijdsplanning opstellen
 • Beëindigingsopties onderzoeken
 • Het informeren van de werknemers
 • Onderhandelen over beëindigingsovereenkomst
 • Het indienen van alle ontslagaanvragen bij het UVW
 • Alle transactievergoedingen berekenen
 • Het gehele juridische aspect afronden

Reorganisatie

 • De betrokkenheid van OR of personeelsvergoeding
 • Inkrimping van personeelsbestand in kaart brengen
 • Het afspiegelingbeginsel toepassen
 • Verschillende mogelijkheden tot ontslag op een rij zetten
 • Sociaal plan en/of vrijwillige vertrekregeling opstellen
 • Werknemers informeren over mogelijk ontslag en reorganisatie
 • Ontslagaanvragen afronden

Startende ondernemers

 • Het aannemen van de eerste werknemer
 • Arbeidsovereenkomsten opstellen
 • Personeelshandboek opstellen
 • Het uitwerken van functieomschrijvingen
 • Een beoordelingsdossier aanleggen
 • Het onderzoeken of de verplichte bedrijfsactiviteiten onder de werkingssfeer van een cao vallen.
 • Algemene voorwaarden opstellen
error: Wil je wat tekst gebruiken van ons? Neem gerust contact met ons op zodat we voor elkaar wat kunnen betekenen.