hulp bij inzicht en beheersing van het inkoopproces

Kordaat Duurzaam; duurzaam in ondernemen

Een belangrijk onderdeel van je bedrijfskosten

Non-Revenue Purchases (NPR) of zoals wij bij Kordaat zeggen de niet omzet gerelateerde inkoop, bepalen het grootste deel van de bedrijfskosten.

Inzicht en beheersing van het inkoopproces is een hulpmiddel om het merendeel van de bedrijfskosten te beheersen en te besparen.

Kwaliteit, prijs en wederkerigheid staan centraal in onze gesprekken met onze leveranciers.
Zo krijgt u betere contracten en grote besparingen voor uw bedrijf.

 

 

Wij bieden de volgende diensten aan op het gebied van inkoop:
  • Analyse inkoopproces en contracten
  • Inkoopplan (inkoophandboek en procedures) opstellen
  • Samenwerkingsovereenkomsten aangaan met leveranciers
  • Het uitvoeren van leveranciersbeoordelingen
  • Factuur controle

Analyse Inkoopproces en contracten

Om inzicht te krijgen in het koopproces kan Kordaat Duurzaam een kwalitatieve analyse uitvoeren van de huidige inkoopactiviteit. Wat, waar, wie, hoe en hoeveel inkopen, waar liggen de sterke punten en waar zitten de knelpunten.

Inkoopcontracten van bestaande contracten worden geanalyseerd met behulp van kwantitatieve analyse.

Op basis van deze analyses kan een inkoopplan (inkoophandboek met instructies) worden gemaakt. 

Inkoopplan (Inkoophandboek en procedures) opstellen

Bovenstaande analyse geeft managementinformatie om uw aankopen beter te managen. Om het inkoopproces te beheren, moet u procedures opstellen voor het beheren van contracten, het selecteren van geschikte leveranciers, het kopen van goederen en diensten, het informeren van werknemers en het evalueren van leveranciers. Kordaat Duurzaam kan een inkoophandboek en bijbehorende procedures opstellen.

Samenwerkingsovereenkomsten aangaan met leveranciers

Kordaat Duurzaam staat voor langdurige samenwerking. Het contract wordt een gezamenlijke overeenkomst en wordt pas verlengd na een positieve evaluatie tussen de organisatie en de leverancier. Kordaat Duurzaam stelt samen met u uw inkoopwensen vast. Voorbeelden hiervan zijn kostenreductie, lokaal gunnen en kwaliteitsverbetering.

Het uitvoeren van leveranciersbeoordelingen

Een betrouwbare leverancier is erg belangrijk voor een soepel bedrijfsproces. Materialen moeten van de juiste kwaliteit zijn en op het juiste moment worden geleverd. Om dit te waarborgen is het belangrijk om onze leveranciers regelmatig te evalueren. Conclusies uit deze assessments dienen vertaald te worden in verbeteracties zodat u langdurige relaties met uw leveranciers kunt opbouwen. Kordaat Duurzaam kan passende leveranciersbeoordelingen uitvoeren. 

Factuur controle

U kunt geld besparen door uw rekeningen goed te (laten) controleren.
Kordaat Duurzaam structureert facturen en controleert deze op facturering volgens prijsafspraken en geleverde materialen en diensten. 

error: Wil je wat tekst gebruiken van ons? Neem gerust contact met ons op zodat we voor elkaar wat kunnen betekenen.