Hulp bij het regelen van;
een pensioenregeling

kordaat mensenwerk helpt ondernemers bij het krijgen en onderhouden van de goede werkgever-werknemer relatie.

Wat is collectief pensioen?

We hebben het over een collectief pensioen of een collectief pensioenregeling, als de werkgever een pensioenregeling heeft ingevoerd voor alle werknemers of een bepaalde groep. Alle deelnemers hebben dan hetzelfde (soort) pensioenregeling. Voor grote bedrijven hoeft dit niet altijd het geval te zijn. Een werkgever die slechts één werknemer in dienst heeft, kan ook collectief pensioen opnemen bij deze werknemer. De werkgever is in principe niet verplicht om een collectief pensioen aan te bieden. Het biedt echter veel voordelen (een goede werkgever, lagere kosten, eenheid van de arbeidsverhouding, fiscale voordelen en zwakkere werknemers kunnen bijvoorbeeld een nabestaandenpensioen krijgen). Zeker in deze tijden waarin het voor werkgevers lastig is om goed personeel te vinden, kan een goede collectieve pensioenregeling het allemaal.

Werkgeverpensioen

Werkgevers kunnen de pensioenregeling (ook wel werkgeverspensioen genoemd) van een werknemer naar eigen inzicht vormgeven. Denk bijvoorbeeld aan pensioenleeftijd, soorten pensioenen opgenomen in pensioenregelingen, of pensioenen geïndexeerd worden, pensioenbedragen, werknemersbijdragen aan pensioenen, kapitaalbeleggingen of gegarandeerde pensioenen, extra spaarmogelijkheden, enz. Laten we eens kijken. Nadat de structuur van het stelsel duidelijk is, moet de keuze voor de pensioenuitvoerder (verzekeraar of premie-uitvoerder) worden gemaakt. Kordaat Ondernemen kan u helpen bij het ontwerpen van een collectieve pensioenregeling en het selecteren van de meest geschikte lijfrente-uitvoerder.

Tenzij het bedrijf en de medewerker onder de werkingssfeer vallen van een verplicht bedrijfstakpensioenfonds. In dat geval moet de werkgever in principe het pensioen bij het voorgeschreven pensioenfonds regelen.

Pensioenen voor medewerkers

Een collectieve pensioenregeling is een belangrijke secundaire beloning voor werknemers. Ook voor werkgevers is een werknemerspensioen een kostbare arbeidsvoorwaarde met veel complexe wet- en regelgeving. Mede daarom verdienen collectieve pensioenregelingen professionele aandacht en regelmatig onderhoud.

Collectief pensioenadvies

Een collectief pensioen opbouwen is niet iets wat u direct kunt doen. Binnen de kortste keren heeft u een betrouwbare en goed bereikbare pensioenadviseur nodig. Een waarmee je kunt klankborden en precies luistert naar jouw wensen. Kordaat Ondernemen weet uit ons ruime aanbod de beste collectieve lijfrente voor uw onderneming te selecteren. Ook kunnen we ingaan op het gemiddelde percentage pensioenpremies betaald door werkgevers in de branche. Goed pensioenadvies vooraf voorkomt miskopen. Doordat wij niet gebonden zijn aan financiële instellingen zoals verzekeringsmaatschappijen of pensioenfondsen, kunnen wij 100% objectief advies geven over de pensioenregelingen van werknemers. Uiteraard zorgen wij voor een goede pensioencommunicatie met uw medewerkers en begeleiden wij bij de uitvoering.

Second opinion bestaande collectieve pensioenregeling

Heeft u al een pensioenregeling? Vervolgens kunt u deze als geheel of per deelgebied analyseren en gericht advies geven. Bijvoorbeeld basisvoorzieningen, optionele onderdelen, kostenbeheersing, risico’s, optimalisatiemogelijkheden, communicatie etc. Ook bij contractverlengingen, een second opinion over het pensioen van uw werkgever of een 100% onafhankelijke prijsvergelijking kunt u bij ons terecht. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw werknemers voldoende pensioenuitkeringen ontvangen zonder te veel te betalen of onnodige risico’s te nemen. Sinds kort verzorgt zij als onafhankelijk bureau de pensioencommunicatie voor werknemers. Dit wordt gedaan door werkgevers die al pensioenregelingen hebben getroffen voor hun werknemers en het pensioenbewustzijn van hun werknemers willen vergroten. Zo vervullen ook deze werkgevers hun zorgplicht.

Pensioen afsluiten voor werknemer(s)?

Overweeg je een pensioenregeling aan te bieden aan jouw werknemers of wil je deelnemen aan een nieuwe pensioenregeling, dan is het verstandig om hier te checken of je deel moet nemen aan een verplicht pensioenfonds.  Indien je zelf een pensioen mag aanbieden begeleiden wij je graag daar mee. Wij hebben hier veel ervaring mee en helpen je graag. Ook voor vervolgwerk ben je bij ons aan het goede adres. Ontwerp een passende oudedagsvoorziening en selecteer de beste pensioenuitvoerder.

error: Wil je wat tekst gebruiken van ons? Neem gerust contact met ons op zodat we voor elkaar wat kunnen betekenen.