Dienstwijzer Financieel Kordaat

Onze Dienstwijzer                                                

Inleiding

In deze dienstenwijzer kunt u lezen hoe wij onze dienstverlening uitoefenen.

Wij vinden het belangrijk dat u een goede voorlichting krijgt op het gebied van hypotheken.

Hypotheek Noord Nederland en Financieel Kordaat streven naar een open en eerlijke relatie met haar relaties.

Voor u hebben wij daarom dit informatiedocument opgesteld.

Financieel Kordaat en Hypotheek Noord Nederland

Voor particulieren handelen wij onder de naam van Hypotheek Noord Nederland. Voor ondernemers handelen wij onder de naam Financieel Kordaat. Beiden zijn gevestigd op hetzelfde adres, Markt 3-01 in Hoogeveen.

Hoe kunt u ons bereiken?

De deur van ons kantoor staat op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur open. Daarnaast maken wij desgewenst afspraken in de avonduren digitaal, op kantoor of bij u thuis.

Financieel Kordaat

Hypotheek Noord Nederand

Markt 3-01 Hoogeveen

Markt 3-01 Hoogeveen

7902 BK

7902 BK

0528 210 005

0528 210004

reactie@financieelkordaat.nl

reactie@hypotheeknoordnederland.nl

www.kordaatondernemen.nl/financieel

http://www.hypotheeknoordnederland.nl  

Wat Doen wij?

Hypotheken en andere financiële vraagstukken zijn voor de meeste mensen geen alledaagse bezigheid. Graag helpen wij u daarbij. U mag van ons dan ook een onafhankelijk, betrouwbaar en deskundig advies verwachten. Onze enthousiaste medewerkers staan graag voor u klaar om een passend antwoord te geven op uw financiële vraagstukken. Zij zijn in het bezit van de benodigde diploma’s en worden daarnaast continu opgeleid om goed op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen in ons vakgebied.  

Ons adviestraject bestaat uit vier stappen:

Stap 1: Kennismaken / Oriënteren

Met behulp van een hypotheekgesprek, op ons kantoor, digitaal of bij u thuis, inventariseren wij uw persoonlijke omstandigheden, uw wensen en uw doelstellingen op het gebied van wonen. Hierbij kijken wij niet alleen naar uw situatie op dit moment, maar ook gedurende de looptijd van het hypothecaire krediet en op het moment dat het hypothecaire krediet afloopt. Voor deze inventarisatie zullen wij een klantprofiel van u opstellen. Voor een goede analyse is het van belang dat u zoveel mogelijk relevante informatie verzamelt en beschikbaar heeft tijdens ons inventarisatiegesprek. Wij zullen u vooraf opgeven welke informatie wij graag van u ontvangen.

Vervolgens gaan wij na welke doelstellingen voor u het belangrijkste zijn om te realiseren. Wij gaan u op basis van de ontvangen informatie, informeren over de mogelijke oplossingen en de daarbij behorende productkeuzes. Wij gaan hierbij na of u zich bewust bent van de door u gemaakte keuzes en uitgangspunten, die wij zullen gebruiken voor onze berekeningen, analyses en advies.

Tenslotte lichten we u toe hoe een advies bij Financieel Kordaat of Hypotheek Noord Nederland eruit ziet, wat de kosten daarvan zijn en welke stappen we doorlopen.

 

Wat kost het?

Oriënteren bij Financieel Kordaat of Hypotheek Noord Nederland is kosteloos. Als u zich bij ons oriënteert, waarderen wij het als u ons ook om advies vraagt. Maar u bent nergens aan gebonden.

Stap 2: Analyseren

Het aangaan van een lening voor een woning, een hypotheek is een belangrijke financiële beslissing voor vele jaren. De adviseur bespreekt met u het te lenen bedrag, de hypotheekvorm, het terugbetalen van de lening, de rente en de betaalbaarheid van de lasten op dit moment en bij pensionering. Ook staat de adviseur samen met u stil bij de betaalbaarheid van uw lening bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en overlijden. Uw woonwens en behoeften staan daarbij steeds centraal.

Met de van u ontvangen informatie maken wij diverse berekeningen om uw risico’s in kaart te brengen en om na te gaan welke risico’s u verantwoord kunt lopen. Vervolgens bepalen wij welke productoplossingen volgens ons passend zijn bij uw persoonlijke omstandigheden en voorkeuren en vergelijken deze producten op prijs en kwaliteit.

Let wel: deze analyse is een momentopname en is afhankelijk van aannames over toekomstige ontwikkelingen.

Vervolgens maken wij een eerste selectie van mogelijke producten die aansluiten op uw wensen. In deze fase lichten wij de mogelijkheden toe en geven aan wat, naar ons oordeel, de voor- en nadelen zijn. Hiermee scherpen wij uw klantprofiel verder aan en maken deze definitief.

Stap 3: Adviseren

Op basis van de inventarisatie, analyses en berekeningen komen wij uiteindelijk tot een concreet totaaladvies. Bij dit advies motiveren wij uiteraard welke specifieke financiële producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en financiële mogelijkheden. Daarnaast geven we aan bij welke aanbieder en tegen welke voorwaarden deze kunnen worden afgesloten. Ons advies en de motivatie leggen we voor u vast in een adviesrapport.

Stap 4: Afsluiten

Als u zich kunt vinden in de door ons geadviseerde oplossing(en), dan kunnen wij bemiddelen bij het afsluiten van de verzekeringen en/of financiële producten die bij dit advies horen. Wij treden dan namens u op in de verhouding tot de aanbieder van het product. Wij zullen een aanvraag actief begeleiden en nagaan of het door de aanbieder afgegeven product overeenstemt met wat is aangevraagd.

Als u wilt afwijken van ons advies dan is dat soms mogelijk. Er zijn gevallen dat wij een afwijking van ons advies niet verantwoord vinden. In die gevallen zullen wij ook niet meewerken aan het bemiddelen van deze afwijkende producten. In alle gevallen zullen wij u wijzen op de financiële risico’s die u loopt als gevolg van deze afwijking.

 

 Stap 5. Nazorg

Wij blijven u ondersteunen, ook nadat het financiële product is afgesloten. U kunt met al uw vragen over het afgesloten product bij ons terecht. Verandert er iets in uw persoonlijke situatie? Dan is het mogelijk dat dit van invloed is op het door ons geadviseerde financiële product. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, spreken wij af hoe wij u hierbij kunnen adviseren.

Bovenstaand adviesproces hanteren wij als leidraad. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie geven wij nader invulling aan deze stappen. De specifieke wijze van invulling van uw adviestraject, leggen wij voor aanvang van onze dienstverlening voor u vast in een dienstverleningsopdracht.

 Welke aanbieders en producten kunnen wij u bieden?

Wij kunnen voor u bemiddelen bij vele zorgvuldig geselecteerde aanbieders van financiële producten, zoals banken, verzekeraars en vermogensbeheerders. Er is dus een ruim assortiment aan producten en aanbieders voor handen. Wij zijn volledig vrij in onze advisering en behartigen uitsluitend uw belangen. Op geen enkele wijze zijn wij verplicht om producten te bemiddelen bij één bepaalde aanbieder. Geen enkele aanbieder heeft eigendomsrechten en/of zeggenschap in ons kantoor.

Wat zijn de kosten voor onze dienstverlening?
De kosten voor onze dienst verlening treft u aan in de Offerte die U van ons via mail ontvangt. In deze offerte staat omschreven welke dienstverlening we leveren en wat u van ons mag verwachten tegen welke kosten.

BTW

De genoemde tarieven zijn vrij van BTW voor zover de dienstverlening leidt tot de totstandkoming van een of meerdere financiële producten (bemiddeling).

Externe kosten

Externe kosten zoals omzettingskosten van de geldverstrekker, notariskosten en van een eventueel benodigd taxatierapport, komen voor uw eigen rekening. Deze kosten zijn dus niet verwerkt in het verrichtingentarief. In incidentele gevallen maken wij gebruik van een service provider (via een service provider kunnen wij bij nog meer geldverstrekkers en verzekeraars voor u bemiddelen). Deze service provider brengt eveneens kosten in rekening. Bij het uitbrengen van de offerte zullen wij u exact de hoogte van deze kosten aangeven.

Heeft u een klacht?

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u echter niet tevreden, dan vragen wij u ons dit schriftelijk te laten weten. U kunt eventueel gebruik maken van ons klachtenformulier. Deze kunt u vinden op onze website. Dit formulier kunt u, eventueel aangevuld met bewijsstukken, sturen naar ons kantoor, ter attentie van de Klachtenadministratie. Wij zullen uw klacht dan zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en u van de uitkomst schriftelijk op de hoogte stellen. Mocht u niet tevreden zijn over onze klachtafhandeling, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
(0900) 3552 248
info@kifid.nl
www.kifid.nl
Aansluitnummer: 300.014739

Registratie AFM

Financieel Kordaat staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12040405.

Tot slot

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn. Heeft u nog vragen? Stel ze ons gerust. Wij helpen u graag verder.                                                                  Januari 2022 Financieel Kordaat

error: Wil je wat tekst gebruiken van ons? Neem gerust contact met ons op zodat we voor elkaar wat kunnen betekenen.