Kordaat in je recht;
geen zorgen op juridisch gebied

kordaat in je recht staat ondernemers bij op juridisch vlak

Waar kunnen wij jou bij helpen?

Faillissementsrecht

Het faillissementsrecht behandelt situaties waarin een persoon of onderneming tijdelijk of blijvend niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen.

Onze afdeling faillissementsrecht heeft ruime ervaring met schikkingen in verscheidene rechtsgebieden onder andere op het gebied van faillissement, gerechtelijke schikkingen, bestuurdersaansprakelijkheid, schuldregelingen en executies, en openbare veilingregulering.

Onze advocaten worden regelmatig door de rechtbanken aangesteld als insolventie-experts in sectoren als de bouw, zakelijke en financiële dienstverlening, landbouw, industrie en de non-profitsector.

Advocaten van ons kantoor treden op als curator om faillissementen en surseances van betaling aan te pakken. Daarnaast kunnen wij ook partijen ondersteunen die betrokken zijn bij bedrijfsherstructureringen en herstructureringen.

Wat kan Kordaat In je recht voor jou betekenen?

De afdeling Kordaat In je echt heeft ruime ervaring op het gebied van faillissementsafwikkeling, surseances van betaling en de Wet op de Persoonlijke Schuldsanering (WSNP). Wij hebben de kennis, ervaring en begeleiding van een groot kantoor om op alle niveaus te acteren.

Voorbeelden van activiteiten van een faillissementsadvocaat zijn:

 

  • Herstructureren van bedrijven in financiële moeilijkheden;
  • Advies over een mogelijke doorstart en de daar bijhorende voor- en nadelen.
  • Advies om bestuurdersaansprakelijkheid te vermijden of te beperken.
  • Zakelijke/individuele ondersteuning bij insolventie of stopzetting van betaling;
  • Het afhandelen van faillissementen, surseances en schuldsaneringen als curator of bewindvoerder. 
error: Wil je wat tekst gebruiken van ons? Neem gerust contact met ons op zodat we voor elkaar wat kunnen betekenen.